Welkom op de website van Stichting ter Aarde

Sinds juni 2012 is de oprichting van Stichting Ter Aarde een feit, een Stichting die min of meer opgericht is door oud-leden van het toenmalig Actie Comité begraven en de Actie Werkgroep, mensen die zich allemaal ingezet hebben voor een redelijk en betaalbaar begraafplaatsenbeleid. De Stichting heeft een bestuur bestaande uit 5 bestuursleden. Wij als nieuw Bestuur van de Stichting gaan ons bezig houden met:

*Betaalbaar houden van de begraaftarieven

*Bewerkstelligen dat algemene middelen blijvend worden aangewend

Wij zijn ons verder ook ter dege bewust om dit in samenspraak en samen met de Gemeente Hoogeveen te bewerkstelligen, dit termeer omdat de Gemeente Hoogeveen eigenaar is van de bestaande begraafplaatsen. De  zaken als het onderhoud en inrichting van de bestaande begraafplaatsen zal hier ook onderdeel van uit maken. Om de inwoners van de Gemeente Hoogeveen hierbij te betrekken, zullen de bestuursleden van de “Stichting Ter Aarde”open staan voor allerlei op of aanmerkingen die leven omtrent de begraafplaatsen in de Gemeente Hoogeveen, wij zullen dit voor u vertolken bij B&W van de Gemeente Hoogeveen.

Dat wij dit niet zonder u kunnen is tot nu toe wel gebleken, wij zijn uw steun en financiële steun nodig om verder te gaan, goed onderhoud en een goede inrichting van de begraafplaatsen kost geld, wij als “Stichting Ter Aarde” willen ons er voor inzetten om het onderhoud/inrichting van de begraafplaatsen nog meer te verbeteren, zodat iedereen zijn of haar dierbare op een zeer ordelijke manier kan bezoeken, waarbij het prettig is dat alles er netjes en onderhouden bij ligt. Heeft u hier over ook zo uw eigen ideeën, schroom niet om ons hierover in te lichten, wij zijn er ook voor u.

Wij als Stichting Ter Aarde trachten ons doel te bereiken om doormiddel van overleg met inwoners de voortgang te bevorderen. Wilt u ons hierbij dan ook nog Financieel steunen, dan kan dat door een donatie te storten of donateur  te worden van de “Stichting Ter Aarde”.