Ingezonden brief

Een citaat uit verkiezingsprogramma van @GemBelangenHgv, gemeente belangen Hoogeveen:

“Het doel van de bestuurlijke vernieuwing is, dat de traditionele „oppositie versus coalitie‟ wordt doorbroken om ervoor te zorgen dat er geen achterkamertjes politiek wordt bedreven. Dit door openheid bij en betrokkenheid van inwoners in beleids- en besluitvorming van de gemeente(raad) te verschaffen”……… houd het laatste even in gedachten!

Radio Hoogeveen Ontbijt Met Politiek Geruis wilde een programma maken over het begraaf beleid in Hoogeveen.
Daarvoor hadden we een aantal burgers uitnodigde welke zich verenigd hadden in “Stichting ter Aarde”
http://stichtingteraarde.nl

Geloof me, deze burgers hadden zich heel goed in de materie ingelezen, en daaruit ook conclusies getrokken!

Heel spijtig was het voor de redactievan het programma toen de Gemeentebelangen wethouder aangaf niet vrij te zijn op die zaterdag ochtend….
Okee, natuurlijk kan je agenda vol zitten….

Toen de redactie aanbood om het gesprek vooraf op een door de wethouder uitgekozen tijdstip op te nemen, kwam de werkelijke reden naar boven, de redactie was op zijn zachts gezegd onthutst dat de wethouder aangaf niet met de Sichting ter Aarde aan tafel te willen zitten.!!!!!!!!!!!!!

Ik heb het idee dat deze Gemeentebelangen Wethouder het begrip burger participatie, waarover ze op meer plaatsen in hun verkiezingsprogramma melding van maakten, niet helemaal begrepen heeft.

Lekker veilig Edelachtbare heer Steenbergen, heerlijk veilig om niet op vragen van burgers op uw beleid in te gaan, maar wel uw visie in een kritiekloos stuk in het DvhN te plempen!