Onbenutte graven in de gemeente Hoogeveen mogen terug!

HOOGEVEEN Gebrekkige communicatie en onduidelijke kosten rond begraven in Hoogeveen zorgden jaren voor veel klachten. Het is nu meer helder, zegt de wethouder.

De gemeenteraad van Hoogeveen wilde eerder dit jaar in een motie beterschap van het begraafbeleid. De weerslag van die opdracht ligt nu op tafel.

Wethouder Jan Steenbergen (Gemeentebelangen) noemt de aanpassingen een enorme verbetering, al blijven de regels en bepalingen rond begraven gevoelig en lastig. ,,We moeten misverstanden voorkomen’’, zegt hij.

Gedoe was er de afgelopen jaren al genoeg, getuige de maatschappelijke deining. Die gold met name de tarieven en communicatie rond particuliere graven. Een flink aantal rechthebbenden en nabestaanden is er zelfs door in financiële problemen gekomen.

Verwarring

Oorzaak: de aanduiding enkel graf en dubbel graf leidde tot verwarring. Een enkel graf bleek in de praktijk voor twee (boven elkaar gelegen) personen en een dubbel graf voor vier. Zo kon het gebeuren dat echtparen bij de aankoop van een dubbel graf voor een uitgifte van tien jaar geen twee maar vier keer het tarief (931 euro) moesten betalen.

De gemeente Hoogeveen schat in dat dit bij 250 bestaande graven het geval is. ,,Nabestaanden krijgen het recht om de onbenutte graven terug te geven aan de gemeente’’, zegt Steenbergen. ,,Die blijven onbezet, totdat een rechthebbende er later alsnog gebruik van wenst te maken. Bij verlenging van het grafrecht wordt vervolgens 70 procent van een dubbeldiep graf in rekening gebracht.’’

Bij een dubbel graf waar eerder voor vier plekken betaald werd, betekent dat een vermindering van 163,80 euro per jaar. De gemeente derft daardoor inkomsten. Over een periode van tien jaar gaat het ongeveer om 163.000 euro. In totaal geeft de gemeente per jaar 1,3 miljoen euro uit aan begraven, waarvan bijna 1,1 miljoen gedekt wordt door de inkomsten.

Ontmoedigen

Hoogeveen hanteert inmiddels nadrukkelijk de termen enkeldiep graf (1 persoon) en dubbeldiep (2 personen boven elkaar). Echtparen die naast elkaar begraven willen worden, moeten dus twee keer een relatief duur enkeldiep graf kopen. Steenbergen: ,,We willen ruimte besparen door de de uitgifte van dit soort graven te ontmoedigen.’’

De raad drong in de motie ook aan op een daling van de tarieven voor graven met 20 procent per 1 januari 2017. Voor dubbeldiepe graven gaat dat op: het tarief daalt van 1862 naar 1490 euro (voor tien jaar). Bij enkeldiepe graven stijgt het tarief echter: van 931 naar 1043 euro. Volgens de wethouder past die verhoging in het streven ruimte te besparen op begraafplaatsen. Hoogeveen verwacht mede daardoor tot 2022 geen capaciteitsproblemen.

Brief

Wat ook anders wordt: in het vervolg krijgen nabestaanden een maand of drie na de begrafenis een brief van de gemeente met daarin de gemaakte keuze voor begraven. ,,Dan zijn de eerste emoties wat voorbij en kunnen mensen alsnog hun besluit heroverwegen’’, verklaart de wethouder. ,,Die flexibiliteit willen we bieden.’’ Pas daarna is de overeenkomst bindend.

Dat het begraafrecht, een eenmalig bedrag voor het delven, vanaf 2017 omhoog gaat van 527 naar 622 euro heeft volgens de wethouder te maken met ‘een inhaalslag van de variabele kosten’. Donderdag wordt de gemeenteraad gevraagd de nieuwe tarieven vast te stellen.

Handel in graven?

Hij heeft geen concreet bewijs, maar wethouder Jan Steenbergen weet dat ‘wildvreemden’ soms pogingen doen om in het bezit te komen van de rechten van graven die niet meer op naam staan. ,,Mogelijk met het doel deze door te verkopen’’, zegt Steenbergen. ,,Andere gemeenten hebben daar ook last van.’’ Hoogeveen hanteert het uitgangspunt dat alleen familieleden tot en met de derde lijn een aanvraag kunnen doen om de grafrechten over te nemen.

Bron: Dagblad van het Noorden.