Ophef over kosten graf in Hoogeveen

Dubbel betalen voor een enkel graf, nabestaanden die ineens geconfronteerd worden met torenhoge rekeningen en het doorzagen van een grafmonument om iets aan de kosten te doen.

In Hoogeveen is flinke reuring ontstaan over de grafrechten. De meeste raadsfracties kwamen gisteravond informeel bijeen om de ophef te bespreken en een plan te bedenken om te sleutelen aan de kosten.

Ter Aarde

De stichting Ter Aarde, opgericht uit onvrede over het grafbeleid in Hoogeveen, zegt tientallen klachten te hebben gekregen over de hoge kosten. ,,Vaak schrijnende gevallen, zoals een mevrouw die sinds het overlijden van haar man een dubbel graf heeft, zodat ze in de toekomst naast elkaar liggen. Ze wordt nu voor vier keer het tarief aangeslagen, want de gemeente Hoogeveen redeneert dat er twee mensen in een enkel graf kunnen liggen. Dat is nooit de bedoeling geweest van dit echtpaar’’, zegt voorzitter Jan Kikkert.

Zelf had hij een neef die altijd vrijgezel is geweest. ,,Maar ook dat graf telt dubbel. Hoogeveen kent geen enkele graven voor één persoon, tenzij er nadrukkelijk bezwaar wordt gemaakt.’’ Verlenging van een graf kost 93,10 euro per jaar in Hoogeveen, dus 931 euro per 10 jaar. De vrouw uit het eerste voorbeeld zou voor tien jaar dus 3724 euro moeten betalen (4 x 931). Het graf van de neef kost voor dezelfde periode 1862 euro (2 x 931). Overigens loopt Hoogeveen vergeleken met andere Drentse gemeenten zeker niet uit de pas met het enkel tarief, uitgaande dan voor één persoon.

Raadsfracties in actie

Raadsfracties als CDA, SP en ChristenUnie zijn in actie gekomen vanwege het rumoer. ,,Het klopt dat een graf in principe voor twee is bedoeld’’, zegt fractievoorzitter Wim Warrink van ChristenUnie. ,,Alleen bij uitzondering wordt daarvan afgeweken.’’ Volgens hem was tot 1990 een graf voor eeuwig in Hoogeveen, daarna voor 30 jaar en sinds 1995 voor 20 jaar. ,,In 2015 kwamen dus de eerste rekeningen’’, zegt CDA-raadslid Hetty Bouius over de nieuwe situatie. ,,Mensen schrikken van de kosten.’’

De SP heeft vragen gesteld over de tarieven. ,,Die zijn te hoog. Bovendien kun je niet achteraf met rekeningen komen met wat mensen destijds niet wisten. En dat dubbele tarief voor een enkel graf moet eraf’’, zegt fractievoorzitter Bianca Behr. Volgens de partij heeft wethouder Jan Steenbergen in een bepaald geval als oplossing aangeboden een grafmonument doormidden te zagen, om zo een lager tarief te kunnen berekenen. Steenbergen laat weten dat in Hoogeveen een graf in principe voor twee personen is en dat de raad de tarieven bepaalt.